Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
  1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat
  3. Yönetmelik

YÖNETMELİK

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmî Gazete:
Tarih: 2 Haziran 2018 Cumartesi
Sayı: 30439

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ KISIM
Özel Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim, Sınav ve Denetim

DÖRDÜNCÜ KISIM
Teşkilat

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler